SOŇA - kytara, zpěv

Soňa opouští po necelým roce od založejní naše řady z časových důvodů.